Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Pracovné stretnutie organizácii podporujúcich projekt Zvolen mesto lesníctva

Feb 02 2018

ZVML2. februára 2018 sa na Mestskom úrade vo Zvolene konalo pracovné stretnutie organizácii zapojených do Memoranda o spolupráci pri propagácii mesta Zvolen ako mesta lesníctva. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť doterajšie aktivity projektu a predstaviť štúdiu revitalizácie Parku J. D. Matejovie vo Zvolene. Park má po svojej rekonštrukcií slúžiť ako miesto oddychu a zároveň zážitkového učenia s využitím prvkov lesníckej pedagogiky. Primátorka mesta Ing. Lenka Balkovičová ocenila doterajší progres pri príprave projektu revitalizácie a vyslovila presvedčenie, že po jeho realizácie park prispeje k skvalitneniu prostredia nie len obyvateľov okolitého sídliska, ale bude slúžiť ako zóna oddychu pre všetkých občanov mesta. Prítomní zástupcovia organizácií následne predstavili svoje budúce zámery a vyzdvihli potrebu ďalšej spolupráce pri príprave hlavného tohtoročného podujatia Lesníckych dní 2018, ktoré sa budú vo Zvolene konať 20. apríla 2018. PEFC Slovensko je jedným zo signatárov Memoranda o propagácii mesta Zvolen ako mesta lesníctva, ktoré 18.4.2016 podpísalo s mestom Zvolen 11 lesníckych organizácií.

 ZV ML 1

ZV ML 2