Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PF 2018

Dec 20 2017

PEFC Slovensko ďakuje všetkým svojim členom a partnerom za spoluprácu v tomto roku a praje pokojné prežite vianočných sviatkov a šťastný a úspešný rok 2018!

V roku 2017 dosiahla výmera PEFC certifikovaných lesov v SR viac takmer 1,24 mil. ha (62% výmery lesov SR) a 87 spoločností bolo držiteľom PEFC certifikátu spotrebiteľského reťazca.

Tešíme sa na spoluprácu v novom roku 2018!

   PEFC PF 2018