Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

RTVS uviedla ďalšiu reportáž o PEFC certifikácii

Dec 04 2017

Relácia Halali odvysielala 2.decembra 2017 poslednú časť z cyklu reportáží o význame a fungovaní PEFC certifikácie na Slovensku. Dokument sa venuje využívaniu PEFC certifikovaného dreva.