Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Jubilejná publikácia vydaná na PEFC certifikovanom papieri

Sep 29 2017

UNIVERSITAS TECHNICA IN ZVOLEN 2017 – jubilejná publikácia vydaná pri príležitosti 255. výročia vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 210. výročia vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku a 65. výročia Technickej univerzity vo Zvolene symbolicky využíva premenu semienok na stromy na zvýraznenie zodpovedného prístupu k životnému prostrediu. Samostatným prínosom ku konceptu trvalo udržateľného rozvoja je i skutočnosť, že táto publikácia, ktorá pútavou formou predstavuje históriu a súčasnosť Technickej univerzity vo Zvolene je vytlačená na 100% PEFC certifikovanom papieri. Krstnými otcami knihy sa stali prezidenti Ivan Gašparovič a Rudolf Schuster.

kniha obalkrst knihy TUZVOkniha tiraz