Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Nový informačný panel v Múzeu vo Svätom Antone

Sep 26 2017

msaOd roku 2012 sa mohli návštevníci Múzea vo Svätom Antone v rámci prehliadky jeho priestorov dozvedieť o význame certifikácie lesov pri podpore trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Prednedávnom prešiel informačný panel renováciou a nadobudol nový vzhľad. Heslom „Na lesoch záleží!“ a pútavými fotografiami prihlásenými v roku 2017 do PEFC fotosúťaže „Objavuj les, objavuj PEFC“ približuje kľúčové princípy certifikácie lesov a informuje návštevníkov, že ich rozhodnutím nakupovať PEFC certifikované výrobky z dreva a papiera pomáhajú zachovať lesy pre budúce generácie. Múzeum vo Svätom Antone významne pomáha pri advokácii nášho lesníctva pred laickou verejnosťou. Ročne uvidí informačný panel takmer 50 tisíc návštevníkov, ktorí sa takto dozvedia o význame PEFC pri ochrane našich lesov.

plagat msa