Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

GRUBE odovzdalo cenu

Jul 04 2017

S fotografiou s názvom Hra lúčov obsadil tretie miesto vo fotosúťaži PEFC „Objavuj les, objavuj PEFC“ Emil Rakyta zo Zvolena. Výhernú cenu – poukážku na voľný nákup tovaru v predajni GRUBE v Kováčovej v hodnote 150,- EUR podľa vlastného výberu odovzdal výhercovi priamo v predajni konateľ spoločnosti lesnícke náradie GRUBE s.r.o. pán Stanislav Zapletal.

cena grube web

003 Hra lucov

logo grube