Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Predstavenie certifikačnej schémy PEFC v televíznej relácii Halali

Jun 21 2017

Relácia Halali po druhý krát predstavila systém fungovania certifikácie lesov na Slovensku. V príspevku sú bližšie vysvetlené princípy fungovania certifikačnej schémy PEFC v pomdienkach Slovenska a význam nákupu certifikovaných produktov pre podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a ich príspevku k riešeniu globálnych problémov súvisiacich so zmenou klímy.