Memorandum o spolupráci - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Memorandum o spolupráci

Apr 20 2016

Memorandum o vzájomnej spolupráci s cieľom zvýšiť vzájomnú informovanosť, účasť na programoch a aktivitách a podpore realizácie spoločných projektov podpísali dňa 18. apríla 2016 lesnícke inštitúcie s mestom Zvolen. PEFC Slovensko, ako jedna z 11 signatárskych organizácií zastupujúcich lesnícky sektor, sa podpisom memoranda zaviazala zintenzívniť vzájomnú spoluprácu s ostatnými partermi a podieľať sa na spoločných aktivitách zameraných na prezentáciu a propagáciu Zvolena ako mesta lesníctva.

zvolen-memorandum 2

zvolen-memorandum 3

zvolen-memorandum 4