Bezplatné používanie loga PEFC v SR - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Bezplatné používanie loga PEFC v SR

Jan 19 2016

Od 1.1.2016 môžu všetci držitelia PEFC certifikátu obhospodarovania lesov alebo certifikátu spotrebiteľského reťazca využívať logo PEFC bezplatne. Zmenu prijalo valné zhromaždenie PEFC Slovensko v marci 2015. Podmienkou pre používanie tejto obchodnej značky je podpísanie zmluvy o používaní loga s PEFC Slovensko. Každý držiteľ loga PEFC môže takto získať prístup k jednoduchému online nástroju na tvorbu loga a značiek PEFC a používať ich na označovanie certifkovanýchproduktov alebo propagačné účely. Týmto krokom sa otvára priestor pre lepšiu spoločenskú angažovanosť firiem za zachovanie priaznivého stavu lesov a ich zodpovedné využívanie. Vo svete používa logo PEFC viac ako Pre viac informácií skontaktujte sekretariát združenia PEFC Slovensko emailom na info@pefc.sk.

Základné informcácie o logu PEFC