Predĺžená platnosť SFCS - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Predĺžená platnosť SFCS

Dec 08 2015

Platnosť Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS) vytvoreného v roku 2009 a účinného od októbra 2010 bola predĺžená do 31.1.2016. Generálny sekretár Rady PEFC Ben Gunneberg rozhodol o predĺžení platnosti národného systému z dôvodu posunu termínu hlasovania o medzinárodnom uznaní, ktoré bude zahájené v najbližších dňoch.