Revízia SFCS pokračuje medzinárodným hodnotením - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Revízia SFCS pokračuje medzinárodným hodnotením

Jan 21 2015

Dňa 12. decembra 2014 schválilo valné zhromaždenie PEFC Slovensko revidované technické dokumenty SFSC. V poradí druhá periodická revízia dokumentácie národnej certifikačnej schémy začala v januári 2014. Samotnú revízu zabezpečovali členovia technickej komisie, ktorí prerokovali a pripomienkovali prípravné návrhy dokumentov a zapracovali pripomenky prijaté z verejných konzultácií. Revidované technické dokumenty boli zaslané Rade PEFC na medzinárodné posúdenie a opätovné uznanie členmi PEFC.

 Podrobné informácie o priebehu revízie SFCS