Projekt na podporu certifikácie neštátnych vlastníkov lesov - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Projekt na podporu certifikácie neštátnych vlastníkov lesov

May 12 2014

Združenie PEFC Slovensko získalo v roku 2013 grant z Fondu na podporu spolupráce Rady PEFC na realizáciu projektu „Vytvorenie potenciálnej vedomostnej základne pre rozširovanie PEFC certifikácie". Hlavným cieľom projektu je rozširovanie PEFC certifikácie na Slovensku prostredníctvom zvyšovania povedomia vlastníkov a obhospodarovateľov neštátnych lesov a študentov a učiteľov stredných odborných škôl. Partnermi projektu sú Národné lesnícke centrum a Združenie vlastníkov spoločenstevných a neštátnych lesov Banskobystrického kraja. Medzi konkrétne aktivity projektu možno zaradiť realizáciu školení pre neštátnych vlastníkov lesa, vytvorenie programu vzdelávania pre študentov a učiteľov stredných odborných škôl ako potenciálnych užívateľov certifikácia lesov v budúcnosti, ako i informačné semináre pre zástupcov lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu v krajinách stredoeurópskeho priestoru.

 

Viac informácií o projekte