1. zasadnutie technickej komisie - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

1. zasadnutie technickej komisie

Apr 28 2014

1 TK 2014-04-241. zasadnutie technickej komisie pre revíziu technických dokumentov SFCS sa konalo 24.4.2014 vo Zvolene. Hlavným cieľom stretnutia bolo predstaviť obsahový zámer revízie členom technickej komisie a oboznámiť ich s náplňou práce pri revidovaní dokumentov.

Viac informácií o revízií technických dokumentov SFCS