Členská základňa PEFC Slovensko sa rozširuje - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Členská základňa PEFC Slovensko sa rozširuje

Mar 30 2014

Tri významné drevospracujúce podniky - Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Amico Drevo, spol s r.o. Oravský Podzámok a DYHA TIROLA s.r.o. Košice sa stali novými člemni združenia PEFC Slovensko. Na základe ich žiadostí o prijatí za členov do komory spracovateľov dreva tak 26.3.2014 rozhodlo valné zhromaždenie združenia. Všetci traja spracovatelia dreva spracuvávajú drevo prevažne z domácich zdrojov sú už niekoľko rokov držiteľmi PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca, čím zabezečujú prenos informácií o pôvode dreva z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov do svojich produktov, ako je ofsetový a kancelársky papier, lepené nosníky alebo bukové dyhy na výrobu tvarovaných preglejok.

Súčasťou valného zhromaždenia boli aj voľby do orgánov združenia na nasledujúce tri roky. Predsedom združenia sa stal Ing. František Štulajter, CSc., jeho podpredsedami za komoru vlastníkov lesa Ing. Jozef Spevár (LESY SR, š.p.), za komoru spracovateľov dreva Ing. Martin Súnok (Slovwood a.s. Ružomberk) a za komoru ostatných záujmových skupín doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka (Technická univerzita vo Zvolene). Za ďalších členov Rady PEFC Slovensko boli zvolení Ing. Pavol Fabian (ŠL TANAP), Mgr. Miroslava Podstavková (Amico Drevo, spol. s r.o.) a Ing.Štefan Orolín (ZOL SR).