Významné ocenenie pre predsedu PEFC Slovensko - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Významné ocenenie pre predsedu PEFC Slovensko

Oct 21 2013

rezortne ocenenieVýznamné rezortné vyznamenanie „Cenu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR“ odbržal predseda združenia PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc.


Odovzdávanie cien sa uskutočnilo počas 40. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2013. Počas neho dostali ocenenie významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Podľa ministra Ľubomíra Jahnátka sú ocenenia poďakovaním za prácu, ktorá sa stala celoživotným poslaním ocenených. Bronzová medaila – III. stupňa – bola Ing. Františkovi Štulajterovi, CSc. udelená za mimoriadne pracovné výsledky počas dlhoročnej úspešnej práce v rezorte pôdohospodárstva v oblasti lesníctva a mimoriadne za jeho zásluhy o vytvorenie Slovenského systému certifikácie lesov.

 

Viac informácií o odovzdávaní cien