Nariadenie EÚ 995/2010 o dreve a PEFC certifikácia - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Nariadenie EÚ 995/2010 o dreve a PEFC certifikácia

Jul 10 2013


PEFC certifikácia C-o-C poskytuje spoločnostiam efektívny mechanizmus na splnenie požiadaviek nariadenia EÚ o dreve (EUTR). Nový PEFC štandard pre spotrebiteľský reťazec z roku 2013 (PEFC ST 2002:2013, TD SFCS 1004:2013) so svojim systémom náležitej starostlivosti (PEFC DDS) je plne prepojený s nariadením.


PEFC štandard pre spotrebiteľský reťazec z roku 2010 (PEFC ST 2002:2010, TD SFCS 1004:2010) je platný do 24. februára 2014. Spoločnosti, ktoré budú do tohto obdobia využívať certifikáciu podľa štandardu z roku 2010, môžu v prípade záujmu prispôsobiť svoj doteraz používaný systém náležitej starostlivosti, čím splnia požiadavky nariadenia EUTR. Povinnosť mať zavedený DDS sa vzťahuje na všetky subjekty, ktoré na trh EÚ uvádzajú drevo a výrobky z dreva po provýkrát.


PEFC certifikácia spotrebiteľského reťazca zároveň poskytuje možnosť aj pre doteraz necertifikované spoločnosti, ktoré musia spĺňať požiadavky EUTR.


Viac informácií o zosúladení s požiadavkami EUTR