Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

PRÍRODE BLÍZKA STAROSTLIVOSŤ (Video)

Dec 03 2018 Lesy a ich trvalo udržateľné obhospodarovanie je na Slovensku dlhodobo založené na funkčne integrovanom prístupe. Všetky lesy plnia komplex funkcií, ktoré sú však využívané rôznym spôsobom a rôznou mierou v...

O lese v lese - spoločenská hra

Nov 26 2018 Po vydaní kvalitnej informačnej brožúry „Na lesoch záleží“ a sérii dvanástich krátkych videí s kľúčovými lesníckymi posolstvami, PEFC Slovensko prichádza v rámci svojej tohtoročnej komunikačnej...

Viete že...? Na lesoch záleží

Nov 26 2018 PEFC Slovensko vydalo informačnú brožúru s názvom „Viete že...? Na lesoch záleží“. Cieľom publikácie je sprostredkovať širokej verejnosti informácie o tom, že rozumné a cieľavedomé využívanie lesov v prospech...

Otvorený list predsedovi vlády SR

Nov 07 2018 Združenie PEFC Slovensko adresovalo otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky, v ktorom sa uvádza, že novela zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia SR prispieva k pokračovaniu v nekonečnom, nič...

SPOLOČENSTVÁ LESOV NA SLOVENSKU (Video)

Oct 23 2018 Dreviny a ich spoločenstvá sa vyskytujú aspoň na polovici územia našej republiky. Sú významným zdrojom obnoviteľných surovín a plnia v krajine významné funkcie, ktoré sú z hľadiska ekologickej stability...

PEFC učil deti sadiť žalude

Oct 21 2018 Viete aký strom vyrastie zo žaluďa? No predsa žaalludnníííkk. Tak znela nejedna odpoveď malých pestovateľov, ktorí sa v sobotu 20. októbra zúčastnili na už tradičnom Kids Clube. Tvorivé dielničky pravidelne usporadúva...

Okrúhly stôl o právne záväznej dohode o lesoch v Európe

Oct 01 2018 Zástupcovia signatárskych štátov FOREST EUROPE (Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe) sa stretli v Bratislave, aby prerokovali návrhy k právne záväznej dohode o lesoch v Európe. Bratislavský okrúhly...

VÝZNAM LESOV (Video)

Sep 19 2018 Stromy a najmä lesy majú v živote ľudstva významné postavenie. Nie je to len pre ich krásu, tvarové zvláštnosti, pre ich príbehy, ale najmä pre ich nenahraditeľnosť a množstvo úžitkov, ktoré poskytovali a...

Počet držiteľov PEFC certifikátu C-o-C dosiahol 100

Sep 17 2018 Koncom augusta 2018 dosiahol počet PEFC držiteľov spotrebiteľského reťazca (C-o-C) na Slovensku počet 100. PEFC certifikácia spotrebiteľského reťazca predstavuje mechanizmus na sledovanie certifikovanej suroviny z lesa po konečné výrobky, čím sa...

Poštová banka, a.s. začala používať environmentálnu značku PEFC

Jul 04 2018 Poštová banka, a.s. rozširuje aktivity v rámci zeleného bankovníctva. Ako prvá banka pôsobiaca na slovenskom trhu začala používať recyklovaný ekopapier certifikovaný značkou PEFC. Rozhodnutím používať...