Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

Prieskum verejnej mienky podporil ciele odbornej platformy

Nov 17 2019 Výsledky reprezentatívneho kvalitatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1 021 respondentov v októbri tohto roka zrealizovala dotazníkovou metódou pre odbornú platformu ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA...

Sieť potravín YEME urobila ďalší krok k udržateľnosti. Začala používať PEFC certifikovaný papier

Oct 22 2019 Bežné papierové obaly nahradili vrecká a tašky vyrobené z PEFC certifikovaného papiera. Spotrebitelia tak majú záruku, že papier pochádza zo suroviny získanej z udržateľných zdrojov. Slovenská sieť s potravinami...

PEFC súčasťou festivalu udržateľnosti POMALO

Oct 20 2019 Na dva dni sa PEFC Slovensko stalo súčasťou spoločenského manifestu, ktorý zdôrazňuje trvalú udržateľnosť, podporuje humánny prístup a podnecuje k etickej konverzácii. „Spomaľme pre skutočne pozitívne zmeny“ bolo mottom...

Vzdelávanie o význame lesov

Sep 23 2019 Členské spoločnosti združenia PEFC Slovensko MONDI SCP, a.s. a Slovwood Ružomberok, a.s. zaradili so svojho vzdelávacieho programu “Mondi Akadémia Slovensko” školenie týkajúce sa problematiky trvalo udržateľného obhospodarovania...

Stanovisko Platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska k schválenej novele zákona o lesoch

Sep 12 2019 Odborníci Platformy zadefinovali ako jeden z rozhodujúcich cieľov v Novej stratégii trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska vytvorenie a schválenie jediného, vzájomne zosúladeného legislatívneho...

Novela zákona o lesoch reaguje najmä na klimatickú zmenu

Sep 12 2019 Poslanci Národnej rady SR 12.9.2019 schválili novelu Zákona o lesoch, ktorú pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Novela zákona podľa tlačovej správy agrorezortu podrobnejšie špecifikuje uplatňovanie...

Výmena skúseností s partnermi z Nemecka

Sep 06 2019 Prvé septembrové dni navštívili PEFC Slovensko kolegovia z Nemecka. Medzi trinástimi účastníkmi odbornej exkurzie mali zastúpenie zamestnanci PEFC Nemecko, profesor hospodárskej úpravy lesov, vlastníci lesov,...

Vznik platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA

Sep 06 2019 Sedem organizácií vytvorilo v polovici augusta v Banskej Bystrici spoločnú odbornú platformu s názvom ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA. Zmluvu o vytvorení platformy podpísali signatári týchto subjektov (v abecednom...

PEFC predstavil certifikáciu lesov na Ekofestivale

Aug 26 2019 Certifikácia lesov bola jednou z tém Ekofestivalu, ktorý sa konal v dňoch 22. - 25. augusta v rámci výstavy Agrokomplex v Nitre. Hlavným cieľom festivalu bola podľa organizátora, občianskeho združenia ESORG, prezentácia občianskych...

Zašlite nám svoj názor a pomôžte zlepšiť fungovanie PEFC certifikácie lesov na Slovensku!

Jul 29 2019 Dôležitým prvkom certifikácie lesov podľa PEFC je neustále zlepšovanie. Zvlášť významné sú pre nás názory, pripomienky a postrehy tých, ktorých sa národné štandardy a normy...