Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

Pozvánka na 20. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Mar 11 2019 Pozývame všetkých držiteľov PEFC osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca lesných produktov na 20. valné zhromaždenie...

VYSOKÁ BIODIVERZITA (video)

Mar 07 2019 Slovensko má zachovanú biologickú diverzitu. Les je životným prostredím viac ako 28 tis. živočíšnych druhov a viac ako 11 tis. druhov rastlín, húb a rias, ktoré žijú vo vzájomnej rovnováhe. Narušenie...

PRÍRODE BLÍZKA STAROSTLIVOSŤ (Video)

Dec 03 2018 Lesy a ich trvalo udržateľné obhospodarovanie je na Slovensku dlhodobo založené na funkčne integrovanom prístupe. Všetky lesy plnia komplex funkcií, ktoré sú však využívané rôznym spôsobom a rôznou mierou v...

O lese v lese - spoločenská hra

Nov 26 2018 Po vydaní kvalitnej informačnej brožúry „Na lesoch záleží“ a sérii dvanástich krátkych videí s kľúčovými lesníckymi posolstvami, PEFC Slovensko prichádza v rámci svojej tohtoročnej komunikačnej...

Viete že...? Na lesoch záleží

Nov 26 2018 PEFC Slovensko vydalo informačnú brožúru s názvom „Viete že...? Na lesoch záleží“. Cieľom publikácie je sprostredkovať širokej verejnosti informácie o tom, že rozumné a cieľavedomé využívanie lesov v prospech...

Otvorený list predsedovi vlády SR

Nov 07 2018 Združenie PEFC Slovensko adresovalo otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky, v ktorom sa uvádza, že novela zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia SR prispieva k pokračovaniu v nekonečnom, nič...

SPOLOČENSTVÁ LESOV NA SLOVENSKU (Video)

Oct 23 2018 Dreviny a ich spoločenstvá sa vyskytujú aspoň na polovici územia našej republiky. Sú významným zdrojom obnoviteľných surovín a plnia v krajine významné funkcie, ktoré sú z hľadiska ekologickej stability...

PEFC učil deti sadiť žalude

Oct 21 2018 Viete aký strom vyrastie zo žaluďa? No predsa žaalludnníííkk. Tak znela nejedna odpoveď malých pestovateľov, ktorí sa v sobotu 20. októbra zúčastnili na už tradičnom Kids Clube. Tvorivé dielničky pravidelne usporadúva...

Okrúhly stôl o právne záväznej dohode o lesoch v Európe

Oct 01 2018 Zástupcovia signatárskych štátov FOREST EUROPE (Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe) sa stretli v Bratislave, aby prerokovali návrhy k právne záväznej dohode o lesoch v Európe. Bratislavský okrúhly...

VÝZNAM LESOV (Video)

Sep 19 2018 Stromy a najmä lesy majú v živote ľudstva významné postavenie. Nie je to len pre ich krásu, tvarové zvláštnosti, pre ich príbehy, ale najmä pre ich nenahraditeľnosť a množstvo úžitkov, ktoré poskytovali a...