Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

Stanovisko Platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska k schválenej novele zákona o lesoch

Sep 12 2019 Odborníci Platformy zadefinovali ako jeden z rozhodujúcich cieľov v Novej stratégii trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska vytvorenie a schválenie jediného, vzájomne zosúladeného legislatívneho...

Novela zákona o lesoch reaguje najmä na klimatickú zmenu

Sep 12 2019 Poslanci Národnej rady SR 12.9.2019 schválili novelu Zákona o lesoch, ktorú pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Novela zákona podľa tlačovej správy agrorezortu podrobnejšie špecifikuje uplatňovanie...

Výmena skúseností s partnermi z Nemecka

Sep 06 2019 Prvé septembrové dni navštívili PEFC Slovensko kolegovia z Nemecka. Medzi trinástimi účastníkmi odbornej exkurzie mali zastúpenie zamestnanci PEFC Nemecko, profesor hospodárskej úpravy lesov, vlastníci lesov,...

Vznik platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA

Sep 06 2019 Sedem organizácií vytvorilo v polovici augusta v Banskej Bystrici spoločnú odbornú platformu s názvom ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA. Zmluvu o vytvorení platformy podpísali signatári týchto subjektov (v abecednom...

PEFC predstavil certifikáciu lesov na Ekofestivale

Aug 26 2019 Certifikácia lesov bola jednou z tém Ekofestivalu, ktorý sa konal v dňoch 22. - 25. augusta v rámci výstavy Agrokomplex v Nitre. Hlavným cieľom festivalu bola podľa organizátora, občianskeho združenia ESORG, prezentácia občianskych...

Zašlite nám svoj názor a pomôžte zlepšiť fungovanie PEFC certifikácie lesov na Slovensku!

Jul 29 2019 Dôležitým prvkom certifikácie lesov podľa PEFC je neustále zlepšovanie. Zvlášť významné sú pre nás názory, pripomienky a postrehy tých, ktorých sa národné štandardy a normy...

TOP 5 fotografií Objavuj les, objavuj PEFC 2019

Jun 28 2019 Porota vybrala najlepšie fotografie národného kola súťaže Objavuj les, objavuj PEFC, ktoré zabojujú o medzinárodnú cenu PEFC fotograf roka 2019. Les ako miesto oddychu, zážitkov a pracovné prostredie, tak znela téma 3....

Nové postupy tvorby certifikačných štandardov zdôrazňujú princíp spoluúčasti a konsenzu

May 22 2019 Členovia PEFC Slovensko schválili aktualizované postupy tvorby dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov. Potreba revízie interného normatívneho dokumentu ND SFCS 002 Tvorba, preskúmanie a revízia dokumentov...

Druhý ročník súťaže „Bezpečné dni v práci“

May 02 2019 V piatok 26. apríla sa v areáli Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove uskutočnil 2. ročník celoslovenskej súťaže žiakov stredných odborných škôl lesníckeho, drevárskeho, stavbárskeho a...

PEFC na Lesníckych dňoch vo Zvolene

Apr 28 2019 PEFC vo Zvolene učil deti sadiť stromy Les ako živá učebňa - tak znela hlavná téma 13. ročníka najväčšieho celoslovenského podujatia venovaného lesom a lesníkom. Zvolenské námestie sa v posledný...