Publikácie projektu - Publikácie projektu

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Publikácie projektu

coc 14 pefc obalCertifikácia spotrebiteľského reťazca PEFC

 

Publikácia, ktorá na praktických príkladoch vysvetľuje princípy a požiadavky na zavedenie COC.

 

 

 


 tuol 14 pefc obalPEFC certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov

 

Publikácia popisuje základné požiadavky PEFC certifikácie a fungovanie Slovenského systému certifikácie lesov

 

 

 

 


Prirucka SVL obalPestovanie dubových porastov (poznatky verzus praktické skúsenosti). Príručka pre vlastníkov lesov

 

Publikácia popisuje praktické skúsenosti pri obhospodarovaní dubových porastov na Slovensku 

 

 

 

 


33 otazok obalPEFC v otázkach a odpovediach alebo 33 otázok o PEFC

 

Základný prehľad o fungovaní schémy PEFC a odpovede na 33 otázok o uplatňovaní požiadaviek PEFC na Slovensku