Projekt - Vytvorenie potenciálnej vedomostnej základne pre rozširovanie PEFC certifikácie

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Projekt

sm

Vytvorenie potenciálnej vedomostnej základne pre rozširovanie PEFC certifikácie

Hlavným cieľom projektu "Vytvorenie potenciálnej vedomostnej základne pre rozširovanie PEFC certifikácie" je vytvorenie potenciálnej vedomostnej základne pre rozširovanie PEFC certifikácie na Slovensku prostredníctvom zvyšovania povedomia vlastníkov a obhospodarovateľov neštátnych lesov a študentov a učiteľov stredných odborných škôl.

Projekt je spolufinancovaný z  Fondu na podporu spolupráce Rady PEFC  so sídlom v Ženeve.


Partneri projektu

     PEFC Slovensko    

     Národné lesnícke centrum 

      Združenie vlastníkov spoločenstevných    
      a neštátnych lesov BB kraja 

   pefc logo         nlc logo                      zvssl logo
www.pefc.sk www.nlcsk.org www.zvsaslbbk.sk

 

 

 

 

 

 

 

Konkrétne ciele projektu

  • zvýšiť počet neštátnych vlastníkov a obhospodarovateľov lesov zapojených do regionálnej certifikácia lesov prostredníctvom ich vzdelávania,
  • vytvoriť program vzdelávania pre študentov a učiteľov stredných odborných škôl ako potenciálnych užívateľov certifikácie lesov v budúcnosti,
  • vytvoriť špecificky zamerané študijné materiály,
  • komunikovať hodnoty PEFC certifikácie pre všetkých účastníkov vzdelávania prostredníctvom tvorby informačných materiálov,
  • prezentovať Slovenský systém certifikácie lesov na odborných fórach s medzinárodnou účasťou

 Aktivity projektu

  • Príprava vzdelávacích materiálov a realizovanie školení pre neštátnych vlastníkov lesa
  • Príprava učebných materiálov a realizovanie vzdelávania pre študentov a učiteľov stredných odborných a drevárskych škôl
  • Informačné semináre pre zástupcov lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu v krajinách stredoeurópskeho priestoru
  • Diseminácia výstupov projektu