10. výročie PEFC Slovensko - 10. výročie PEFC SK

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

10. výročie PEFC Slovensko

 

PEFC_10Postavenie a úloha lesov v zelenej ekonomike

 Konferencia organizovaná pri príležitosti 10. výročia založenia PEFC Slovensko

Vyhne, hotel SITNO, 7. 11. 2012
 
 
Lesníctvo a rozvoj vidieka na Slovensku
Ing. Jozef Dóczy, PhD., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  
prof. Ing. Rudolf MIDRIAK, DrSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Miroslav KOVALČÍK, PhD., Národné lesnícke centrum Zvolen
doc. Ing. Jozef KONÔPKA, CSc., Národné lesnícke centrum Zvolen
doc. Ing. Miroslav Hájek, PhD., Česká zemědělská univerzita v Praze, ČR
Ing. Daniel HALAJ, PhD., Technická Univerzita vo Zvolene
RNDr. Peter Zemaník, Zväz spracovateľov dreva SR
Ing. Jaroslav TYMRÁK, TJConslulting, Luxembursko
Ing. Juraj Vanko, URZVNL
doc. Ing. Hubert PALUŠ, PhD., PEFC Slovensko

Pozvánka