Certifikačné orgány

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Find Certification bodies

This search facility provides users with the opportunity to find information on PEFC Notified Certification Bodies.